Als er is ingelogd door een Basic Administrator op de Barracuda Spam & Virus Firewall, dan wordt direct het Domein Beheer geopend. Eventueel kan je hier komen, door bovenin het tabblad Domeinen te kiezen, met als sub-tab Domein Beheer (dat is ook de enige sub-tab).

Inhoudsopgave Domeinen doorzoeken

Het kan zijn dat de Basic Administrator meerdere domeinen kan beheren. Door middel van filters kan er snel gezocht worden naar een domein. Boven het overzicht van alle domeinen zijn de verschillende filters in te stellen. Met de + Button kunnen er meerdere filters worden toegevoegd en met de – Button kunnen deze filters verwijderd worden. De verschillende filters hebben betrekking op de Domein Naam en de Bestemmings server. Vervolgens kan er dan gekozen worden voor Bevat of Bevat geen. Met de Zoeken button kunnen de domeinen gefilterd worden, volgens de ingestelde ‘regels’.

De domeinen in het domeinbeheer

Onder het gedeelte met de Filters, staan de domeinnamen welke de Basic Administrator kan beheren. Per domein staat opgegeven wat de bestemmingsserver is, een linkje naar Manage Domain en de Encryption Validation Status (deze wordt verder niet besproken).

Kies voor Manage Domain om een domein te beheren.  Wanneer deze link wordt aangeklikt, wordt de Status van het domein geopend.