Als er is ingelogd door een Administrator (Advanced control panel) gebruiker op de Barracuda Spam & Virus Firewall, dan kan deze gebruiker andere gebruikers en Helpdesk (Basic control panel) gebruikers* aanmaken. Open hiervoor het tabblad GEBRUIKERS met als onderliggend tabblad Gebruikers Toevoegen/Wijzigen.

* Een Administrator kan geen andere Administrators aanmaken.


Gebruikers toevoegen

Om een gebruiker aan te maken of te wijzigen, dient deze opgegeven te worden in het veld achter Gebruikers Account(s). Er kunnen meerdere gebruikers tegelijk worden opgegeven, door elke gebruiker op een nieuwe regel onder elkaar te zetten.

Per gebruiker zijn er dan twee mogelijkheden in te stellen, met als optie Ja of Nee.

  • Zet Per-Gebruiker Quarantaine aan – Hiermee wordt aangegeven of de opgegeven gebruikers wel of geen Quarantaine Postvak krijgen. Voor de opgegeven gebruikers worden dan e-mailberichten niet (langer) naar het Quarantaine Postvak gestuurd, indien dit wordt aangepast naar Nee. Het Quarantaine Postvak blijft wel bereikbaar. Indien Nee gekozen, worden e-mailberichten welke normaliter in quarantaine worden geplaatst standaard afgeleverd in het postvak van de gebruiker met een aangepast onderwerpregel.
  • Email Nieuwe Gebruikers – Indien er nieuwe gebruikers zijn opgegeven, dan wordt er wel of geen e-mailbevestiging met inloggegevens gestuurd aan de nieuwe gebruiker.