In dit artikel wordt beschreven hoe een e-mailadres berichten kan forwarden naar een ander e-mailadres.

Let op: Dit kan niet worden ingesteld in OWA (Webmail). De forwarding dient ingesteld te worden binnen het Hosted Exchange control panel.

U kunt e-mailberichten verzonden uw Hosted Exchange domein doorsturen naar een andere mailbox of e-mailadres. Dit kunt u bereiken binnen een control panel, ingelogd als Administrator van uw abonnementen. Het Hosted Exchange control panel kan benaderd worden via een browser op: https://cp.cloudorb.com/

Nadat u hier bent ingelogd met uw Administrator gegevens dienen de volgende stappen doorlopen te worden:


1. Vouw in het linker menu Abonnementen uit, indien deze nog niet is uitgevouwen en kies voor Alle abonnementen.

2. Selecteer vervolgens het abonnement van de betreffende domeinnaam, door te klikken op deze domeinnaam, in de kolom Abonnementen naam waarna u kunt kiezen voor Beheer van dit abonnement onder Opdrachten.3. Selecteer nu het tabblad Mailboxen en klik op de betreffende, aan te passen, mailbox.4. Kies voor het tabblad Mail stroom instellingen.5. Nu kunt u het doorsturen van de e-mail naar wens instellen:

  • Vink de optie E-mail doorsturen inschakelen aan
  • Selecteer de gewenste aflever mailbox, mailcontact of distributielijst middels het drop-down menu achter Doorsturen naar:
  • Indien gewenst dat de ontvangende mailbox en de forward mailbox beide de e-mail ontvangen, kunt u dit aangeven middels een vinkje achter Bericht afleveren en doorsturen naar adres en mailbox:
  • Bevestig de instellingen met de optie Opslaan.
  • Tip: U kunt externe of interne e-mailcontacten aanmaken onder het tabblad Mail contacten. Zo hoeft u niet voor elk gewenst e-mailadres een eigen mailbox aan te maken.