Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat wij de persoonlijke informatie die je ons verschaft, vertrouwelijk behandelen. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.